דופלקס צהלה תל אביב

שטח בנוי: 145 מ"ר -קומת כניסה 105 מ"ר, קומת גג 40 מ"ר
מרפסת 50 מ"ר. שטח כולל: 195מ"ר

דופלקס צהלה תל אביב

שטח בנוי: 145 מ"ר -קומת כניסה 105 מ"ר, קומת גג 40 מ"ר
מרפסת 50 מ"ר. שטח כולל: 195מ"ר
סטטוס: בעבודה